کتاب های نقشه كشی صنعتی

عنوان تبليغ

 

 

 

برخورد و گسترش
 

 

 

 

ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلزکاری وماشینکاری
 

 

 

 

برش و تصویر مجسم
 

 

 

 

 

 

 

مکانیکال دسکتاپ جلد دوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکانیکال دسکتاپ جلد اول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه کشی به کمک رایانه 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه (1)
 

 

 

 

 

 

 

 

 


مبانی و اصول نقشه کشی

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
608/8

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مبانی و اصول نقشه کشی 5.57 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ترسیم نقشه ای اجزاء ماشین

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
609/25

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon ترسیم نقشه ای اجزاء ماشین 6.78 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ترسیم نقشه های صنعتی خودرو

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
609/26

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 165.15 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 5.35 مگابایت

 

 

 

 

 

 

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon ترسیم نقشه های صنعتی خودرو 5.52 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ترسیم نقشه های ترکیبی

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
609/57

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 678.54 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.29 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.57 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.16 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.4 مگابایت

 

 

 

 

 

 

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon ترسیم نقشه های ترکیبی 5.23 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه (1)

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
607/1

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 206.12 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.35 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.3 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.76 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.11 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 892.13 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 1.21 مگابایت

 

 

 

 

 

 

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه (1) 4.39 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نقشه کشی به کمک رایانه 2

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
609/27

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 630.42 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.47 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.73 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.09 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.16 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 2.16 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.18 مگابایت

 

 

 

 

 

 

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon نقشه کشی به کمک رایانه 2 7.42 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

فلزکاری وماشینکاری

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
310167

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 553.19 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.79 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.52 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.34 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.52 مگابایت

 

 

 

 

 

 

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon فلزکاری وماشینکاری 9.04 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

مکانیکال دسکتاپ جلد اول

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
609/28

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon lمقدمه 518.62 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.49 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.38 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.45 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.22 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.69 مگابایت

 

 

 

 

 

 

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مکانیکال دسکتاپ جلد اول 6.42 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

مکانیکال دسکتاپ جلد دوم

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
609/28

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 647.55 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.41 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.53 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.44 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 891.1 کیلوبایت

 

 

 

 

 

 

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مکانیکال دسکتاپ جلد دوم 4.81 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
310136

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول 6.35 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

برخورد و گسترش

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
310145

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 1.44 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.01 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.35 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.31 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.31 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 567.6 کیلوبایت

 

 

 

 

 

 

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon برخورد و گسترش 7.32 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

برش و تصویر مجسم

 

 

 

 

 

 

 

کد کتاب: 
310140

 

 

 

 

 

 

دوره تحصیلی:

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 1.85 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.77 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.69 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.38 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.28 مگابایت

 

 

 

 

 

 

فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon برش و تصویر مجسم 7.4 مگابایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

منبع: chap.sch.ir

عنوان تبليغ

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *