Home / کتاب های آموزشی / دانلود کتاب ترسيم نقشه های صنعتی و تصاوير مجهول

دانلود کتاب ترسيم نقشه های صنعتی و تصاوير مجهول

پیش فرض

دانلود کتاب ترسيم نقشه های صنعتی و تصاوير مجهول

دانلود

 

فهرست مطالب کتاب:

 • توانايي ترسيم تصاوير از اجسام ساده 
 • توانايي ترسيم تصوير گوشه، لبه، و سطح در حالت هاي مختلف 
 • توانايي ترسيم تصوير روبهرو، افقي و نيمرخ (جانبي) روي صفحات ترسيم 
 • توانايي ترسيم تصوير در ناحيه هاي تصويرگيري 
 • توانايي ترسيم تصوير روبه رو، افقي و جانبي احجام هندسي 
 • توانايي ترسيم تصاوير احجام داراي قسمت هاي استوان هاي 
 • توانايي ترسيم تصاوير از احجام استوانه اي 
 • توانايي ترسيم سه تصوير از سطوح شيبدار در حاالت مختلف 
 • توانايي ترسيم نيم نما براي اجسام متقارن 
 • توانايي اندازه گذاري 
 •  ترسيم نماي مجهول 
 • توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك 
 • توانايي ترسيم تصاوير لازم از يك جسم 
 • توانايي ساختن مدل از روي تصاوير قطعه 
 • توانايي ترسيم تصوير سوم به كمك دو تصوير آن 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.