Home / کتاب های آموزشی / دانلود کتاب رسم فنی

دانلود کتاب رسم فنی

دانلود کتاب رسم فنی ۱ 

دانلود

 

دانلود کتاب رسم فنی ۲

دانلود

 

فهرست مطالب کتاب ۱:

 • توانايي ترسيم نما از روي مدل و قطعه صنعتي 
 • توانايي آماده سازي كاغذ استاندارد و به كارگيري خطوط استاندارد در ترسيم نقشه 
 • توانايي به كارگيري ابزارهاي نقشه كشي
 • توانايي انجام ترسيم هاي هندسي 
 • توانايي ترسيم احجام هندسي 
 • واحدكار دوم: رسم نما و اندازه گذاري 
 • توانايي رسم نما 
 • توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك 
 • توانايي خواندن نقشه هاي ساده ي مكانيكي 
 • توانايي اندازه گذاري 
 • واحدكار سوم : ترسيم برش 
 • توانايي ترسيم برش هاي ساده 

 

فهرست مطالب کتاب ۲:

 • به كارگيري وخواندن علائم در نقشه هاي صنعتي و ترسيم نقشه هاي تركيبي و برخورد گسترش احجام 
 • توانايي به كارگيرى نشانه هاى پرداخت سطح در نقشه 
 • توانايى تلرانس گذارى نقشه هاى صنعتى 
 • توانايى اجراى انطباقات در نقشه هاى صنعتى 
 • توانايى ترسيم نقشه اجزاى ماشين 
 • توانايي ترسيم نقشه تركيبي 
 • توانايي خواندن نقشهي اجرايي 
 • توانايي ترسيم برخورد اجسام 
 • توانايي ترسيم گسترش اجسام 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.