Home / کتاب های آموزشی

کتاب های آموزشی

کتاب اموزش سالید ورکز ۲۰۱۸ (جلد دوم)

کتاب اموزش سالید ورکز ۲۰۱۸ (Beginner’s Guide to SOLIDWORKS 2018 – Level ll) این نسخه از کتاب به صورت زبان اصلی و انلاین میباشد برای دیدن صفحات کتاب ان را ورق بزنید بسیار اموزش خوب و کاربردی هست این مجموعه جلد دوم کتاب میباشد     انجام تمام پروژه های …

Read More »

کتاب اموزش سالید ورکز ۲۰۱۸ (جلد اول)

کتاب اموزش سالید ورکز ۲۰۱۸ (Beginner’s Guide to SOLIDWORKS 2018 – Level l) این نسخه از کتاب اموزش سالید ورکز ۲۰۱۸ به صورت زبان اصلی و انلاین میباشد برای دیدن صفحات کتاب ان را ورق بزنید بسیار اموزش خوب و کاربردی هست این مجموعه جلد اول کتاب میباشد کتاب اموزش …

Read More »

دانلود کتاب رسم فنی

دانلود کتاب رسم فنی ۱  دانلود   دانلود کتاب رسم فنی ۲ دانلود   فهرست مطالب کتاب ۱: توانایی ترسیم نما از روی مدل و قطعه صنعتی  توانایی آماده سازی کاغذ استاندارد و به کارگیری خطوط استاندارد در ترسیم نقشه  توانایی به کارگیری ابزارهای نقشه کشی توانایی انجام ترسیم های هندسی  …

Read More »

دانلود کتاب مبانی و اصول نقشه کشی

  دانلود کتاب مبانی و اصول نقشه کشی دانلود   فهرست مطالب کتاب: توانایی به‌کارگیری ابزارهای نقشه‌ کشی  توانایی ترسیم خطوط  توانایی ترسیم جدول و کادر  توانایی ترسیم با دست آزاد  توانایی ترسیم دایره  توانایی ترسیم نقشه با مقیاس  توانایی ترسیم زاویه و تقسیم آن  توانایی ترسیم چند ضلعی های …

Read More »

دانلود کتاب ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول

دانلود کتاب ترسیم نقشه های صنعتی و تصاویر مجهول دانلود   فهرست مطالب کتاب: توانایی ترسیم تصاویر از اجسام ساده  توانایی ترسیم تصویر گوشه، لبه، و سطح در حالت های مختلف  توانایی ترسیم تصویر روبهرو، افقی و نیمرخ (جانبی) روی صفحات ترسیم  توانایی ترسیم تصویر در ناحیه های تصویرگیری  توانایی …

Read More »

دانلود کتاب ترسیم نقشه های صنعتی خودرو

دانلود کتاب ترسیم نقشه های صنعتی خودرو دانلود   فهرست مطالب کتاب: شناخت سیستم های مختلف خودرو  توانایی ترسیم قطعات ساده موتور اتومبیل  توانایی ترسیم قطعات ساده سیستم خنک‌ کننده  توانایی ترسیم قطعات ساده سیستم روغن کاری موتور  توانایی ترسیم قطعات ساده سیستم سوخت رسانی و مدار سوخت رسانی  توانایی …

Read More »

دانلود کتاب ترسیم نقشه های ترکیبی

دانلود کتاب ترسیم نقشه های ترکیبی دانلود   فهرست: توانایی اندازه گذاری اجرایی  توانایی ترسیم علائم پرداخت سطح  توانایی تولرانس گذاری  توانایی ترسیم علائم انطباقی  توانایی ترسیم علائم تولرانس های هندسی  توانایی ترسیم اتصالت  توانایی ترسیم نقشه های ترکیبی  توانایی پیاده کردن نقشه های ترکیبی  توانایی سوارکردن قطعات در نقشه …

Read More »

دانلود کتاب ترسیم نقشه های اجزاء ماشین

ترسیم نقشه های اجزاء ماشین دانلود    فهرست مطالب کتاب: توانایی روش ترسیم انواع پیچها و مهره ها توانایی روش ترسیم انواع چرخدنده ها  توانایی روش ترسیم انواع فنرها  توانایی روش ترسیم انواع یاتاقانها  توانایی ترسیم انواع کاسه نمدها  توانایی روش ترسیم سوراخهای مته مرغک  نحوه نمایش استانداردها و عالئم …

Read More »

دانلود کتاب برخورد و گسترش

دانلود کتاب برخورد و گسترش برای دانلود کلیک کنید  دانلود کتاب   فهرست مطالب کتاب: توانایی تعیین انواع خط و صفحه  توانایی انجام تغییر صفحه  توانایی ترسیم برخورد خط با صفحه و جسم  توانایی ترسیم برخورد صفحه با صفحه  توانایی ترسیم برخورد صفحه و جسم  توانایی ترسیم برخورد حجم با …

Read More »