Home / Tag Archives: انجام پروژه نقشه کشی

Tag Archives: انجام پروژه نقشه کشی

طراحی ترولی

طراحی ترولی طراحی ترولی و مدل کردن ترولی طراحی ترولی در محیط کتیا طراحی و مدل شده است یکی دیگر از پروژه های تحقیقاتی ما میباشد. و همچنین رندر حرفه ای ترولی مدل سه بعدی که به صورت عکس زیر در امده است.   طراحی ترولی   طراحی ترولی

Read More »

چنگک رباتیک

چنگک رباتیک طراحی و مدل کردن چنگک رباتیک این چنگک رباتیک در محیط سالیدورکز طراحی و مدل شده است یکی دیگر از پروژه های تحقیقاتی ما میباشد. و همچنین رندر حرفه ای مدل سه بعدی که به صورت عکس زیر در امده است.      

Read More »