Home / Tag Archives: صنعتی

Tag Archives: صنعتی

دانلود کتاب ترسيم نقشه های صنعتی و تصاوير مجهول

دانلود کتاب ترسيم نقشه های صنعتی و تصاوير مجهول دانلود   فهرست مطالب کتاب: توانايي ترسيم تصاوير از اجسام ساده  توانايي ترسيم تصوير گوشه، لبه، و سطح در حالت هاي مختلف  توانايي ترسيم تصوير روبهرو، افقي و نيمرخ (جانبي) روي صفحات ترسيم  توانايي ترسيم تصوير در ناحيه هاي تصويرگيري  توانايي …

Read More »

دانلود کتاب ترسيم نقشه های صنعتی خودرو

دانلود کتاب ترسيم نقشه های صنعتی خودرو دانلود   فهرست مطالب کتاب: شناخت سیستم های مختلف خودرو  توانایی ترسیم قطعات ساده موتور اتومبیل  توانایی ترسيم قطعات ساده سیستم خنک‌ کننده  توانایی ترسیم قطعات ساده سیستم روغن کاری موتور  توانایی ترسيم قطعات ساده سیستم سوخت رسانی و مدار سوخت رسانی  توانایی …

Read More »